Medya Tüketimi Trendleri

Medya Tüketimi Trendleri

MEDYA TÜKETİMİNDE DEĞİŞEN TRENDLER

Teknolojik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen “Medya Tüketiminde Değişen Trendler Araştırması”na göre medya tüketimlerinde TV yerini korurken artan kentsel hareketlilik ve teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla açıkhava ve internet tüketimi basılı medyanın ve radyonun önüne geçmiş görünüyor…  

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde tüketicilerin yaşam biçimlerine paralel olarak medya tüketimleri de zamanla değişime uğradı. Son yıllarda dışarıda daha çok vakit geçiriyor, teknolojiyle daha fazla haşır neşir olup, sanal veya gerçek farketmeksizin sosyalleşmeye daha fazla önem veriyoruz. Bu davranışların tüketicilerin medya tüketimlerine nasıl yansıdığını görmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma tüm mecralara ışık tutar nitelikte bulgular içerirken, kullanılan metodoloji ile de Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından İnovatif Gümüş Baykuş ödülüne layık görüldü.

Kentsel hareketliliğin beyandan bağımsız olarak gps’ler, mecra tüketimlerinin ise online günlükler aracılığı ile ölçüldüğü araştırmaya ev kadınları, üniversite öğrencileri ve çalışan kesim olmak üzere 3 farklı hedef kitle dahil edildi. Araştırmada toplam 104 tüketicinin kentsel hareketlilikleri 1 hafta boyunca gps ile anlık olarak takip edilerek sayısal haritalara kaydedilirken, aynı harita üzerinde reklam ünitelerinin koordinatları işaretlenerek katılımcıların ünitenin bulunduğu noktadan geçip geçmediği ise herhangi bir beyana gerek kalmaksızın tespit edildi. Gps takibi yapılan hafta içinde eş zamanlı olarak online günlükler ile kişilerin hangi medya araçlarını (tv, radyo, internet, basın) ne kadar süre ile odaklanarak tükettikleri bilgisi alındı.

Günde ortalama “7 saat” ev dışındayız !

6 saatlik uyku dışında günün ortalama 7 saati ev dışında geçiyor. Bu 7 saatin ortalama 2 saat 38 dakikasını ise bir yerden bir yere gitmeye çalışırken yani kentsel hareketlilik esnasında harcıyoruz.Bu sürenin büyük kısmı yaya olarak geçiyor çünkü bir yere ya yürüyerek gidiyoruz ya da toplu ulaşım aracına binmek için yürüyoruz. Toplam süreye bakıldığında kentsel hareketliliğin 55 dakikası yaya, 35 dakikası motorlu kara taşıtı ve 9 dakikası ise deniz ulaşımında geçiyor. Deniz ulaşımı çok tercih edilmemekle birlikte buradaki sürenin kaynağı ağırlıklı olarak Beşiktaş-Üsküdar, Emirgan-Kanlıca gibi kullanılan kısa hatlardır. Kentsel hareketliliğin en yüksek olduğu zaman dilimi genel olarak 14:-00-18:00 iken 18:00 sonrası çalışan kesim ve öğrenciler ağırlıktadır.

Çalışan kesim haftada ortalama 2 saat 51 dakikasını, öğrenciler ise 2 saat 39 dakikasını ulaşımda geçirirken bu süre ev kadınlarında 1 saat 15 dakikaya düşse de ilginç bir bulgu göze çarpıyor.  Gps verileri ile reklam ünitelerinin koordinatlarının yerleştirildiği harita sonuçlarına göre ev kadınları diğer iki hedef kitleden daha kısa süre ulaşıma harcasa dahi trafiğin daha az olduğu saatleri tercih etmelerinden dolayı diğer gruplara göre daha fazla km kat edip daha fazla açıkhava ünitesi ile karşılaşılaşıyorlar.   

Ev dışında ortak aktivite: Sosyalleşmek!

Ev dışındaki yapılan aktivitelere ayrılan sürelere daha detaylı bakıldığında ise tahmin edildiği üzere çalışan kesim işe, öğrenciler eğitime ev kadınları ise alışverişe vakit ayırdığı görülmekte. 3 grubun ortak noktası ise; ev dışı aktivite olarak sosyalleşme ve kültür/sanat faaliyetlerine aynı süreyi ayırmalarıdır. Tüm gruplar için evde olmak demek dinlenmek demek, dinlenmenin ardından medya takibi geliyor. Medya takibi sırasıyla TV, internet ve gazete/dergi’den oluşurken radyo ise evde ancak bir faaliyet esnasında dinleniyor.

Tüketiciye TV ile ulaşılamıyorsa ev dışında; açıkhavada’dır !

Ev içinde medya takibi sabahtan akşama doğru artış göstermektedir. TV ve internet her an elimizin altında olmasıyla ev içinde en fazla takip edilen mecralardır. Basılı mecra takibi çok düşük olmakla birlikte gazeteler dahi dijital olarak takip edilmektedir. Evde olunduğunda gündüz saatlerinde daha çok internet takip edilirken, akşama doğru yaklaştıkça TV takip edenlerin oranı artmaktadır.

Gelişen teknoloji ev dışında da izlenmesine izin vermesine rağmen ülkemizde erişimi ve izlenme süresi en yüksek mecra olan TV, yalnızca hanelerde izlenmektedir. Görüşülen her 10 kişiden 4’ü ev dışında hiçbir mecrayı takip etmemektedir. Bu sonuç açıkhava mecrasının ev dışında olan kişiler için rakipsiz olduğunu gösteren önemli bulgudur ve  ‘TV’de yakalanamayan kitle açıkhavada yakalanır’ tezini bir kez daha doğrulamaktadır.

Üniversiteliler

Üniversiteliler içerisinde internet en çok tercih edilen mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. İnterneti sırasıyla TV ve gazete - dijital izlemektedir. Medya takip etme eğilimi öğlen saatlerinde yükselerek, gece yarısına kadar sürmektedir. Kentsel hareketliliğin en yoğun yaşandığı 14:00 – 18:00 sularında medya takip oranı da en yüksek seviyesine erişmektedir. Söz konusu eğilim açıkhava mecrası için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

Çalışan Kesim

Çalışan kesim diğer 2 kitleye kıyasla medya takip eğilimi en yüksek kitledir (%61). Medya izleme eğiliminin en yüksek düzeye eriştiği saatler 18:00 – 00:00’dır. Bu bağlamda güncel haberlere en açık kesim olarak yorumlanabilir. Çalışan kesim, gazete ve radyoyu (toplu taşıma) diğer 2 kitleden daha yüksek düzeyde takip etmektedir.

Ev Kadınları

Ev kadınlarının üniversite ve çalışan kesimden farklı olarak medya takip oranı en yüksek seviyesine 10:00 – 11:59 arasında erişmektedir. Bu da ev kadınlarının eviçi günlük işlerini yaptığı saatlerde internet ve TV’yi öncelikli olarak takip ettiklerini ortaya koymaktadır. 3 segment karşılaştırıldığında TV en yüksek oranda ev kadınları tarafınca takip edilmektedir. Ev kadınları diğer mecraların gazete – dijital ve radyonun en düşük düzeyde takip edildiği segment olarak da belirginleşmektedir. Ev dışında, kentsel hareketliliğin en yüksek olduğu saat aralığı olan 14:00 – 17:59 sularında diğer 2 segmentle karşılaştırıldıklarında en yüksek oranda interneti takip eden kitle ev kadınlarıdır.