Impacto

Impacto

 • Yaklaşım

  Açıkhava, reklamverenler tarafından yaptırılan reklam izleme araştırmalarına sınırlı kapsamda dahil ediliyor. Kentvizyon, açıkhava mecrasının marka ve kampanyalara etkisini ortaya koymak amacıyla tasarladığı açıkhava etki araştırması Impacto’yu, bağımsız araştırma şirketi GfK Türkiye’nin uzman rehberliğinde ve denetiminde hayata geçirdi.

  impacto-img.png

  Impacto, kentsel hareketliliğin dinamiklerine ışık tutmak, mobil kişilerin açıkhava mecrasına bakışını ve algısını anlamak ve diğer mecralarla birlikte açıkhavanın reklam kampanyalarına olan etki ve katkısını ölçmek için 2013 - 2015 yılları arasında aralıksız süren bir reklam takip araştırmasıdır.

  Araştırma; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerini kapsamaktadır. Impacto’ya dahil edilen her bir kampanya bitimini takiben 15-50 yaş grubu, ABC sosyo-ekonomik statüye sahip ve haftada en az 3 gün dışarıda vakit geçiren 150 kişi ile bilgisayar destekli yüzyüze anket yöntemi (CAPI) kullanılarak test edildi. Demografik dağılımlarda ise şehirlerin temsiliyeti esas alındı.

  Gıdadan bilgi teknolojilerine kadar açıkhavada reklam yatırımı yapan tüm kategorilerin kapsanmasına özen gösterildi. Amaç, bütünsel sonuçların yanı sıra kategori bazlı kampanyaların değerlendirmesini sağlamak ve açıkhavanın her kategorideki etkisini ayrıştırmaktır.

  Kampanyalar, farklı kampanya türleri, farklı kreatif tasarımlar, farklı mecra ve açıkhava kullanımları ve ağırlıkları gibi birçok öğe dikkate alınarak seçilmiş ve geniş bir veri haznesi oluşturulmuştur.

  Impacto’da toplanan bilgiler ile farklı analizler yapılmakta ve bulgular sektör ile paylaşılmaktadır. 

  İki yılda elde edilen örneklem ile GfK'nın gerçekleştirdiği bir modelleme ile reklamverenlere yatırımlarının geri dönüşü ile ilgili sunumlar yapılmaktadır. Araştırmanın uzun vadede, ajanslara ve reklamverenlere fayda sağlayacak bir optimizasyon aracına dönüşebilmesi için çalışmalar sürmektedir.

  Impacto sonuçlarının alıntı yapılarak kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.

 • Kentsel Hareketlilik
 • Açıkhava Mecra Algısı
 • Açıkhava Etkisi
    

Özel Analizler

 •     Büyük Boyut, Büyük etki

  REKLAM ÜNİTESİ BÜYÜDÜKÇE ETKİSİ DE BÜYÜYOR!

  Bağımsız araştırma şirketi GfK Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği Açıkhava Reklam  Etki Araştırması Impacto  kampanyaların başarılı olmasında açıkhava mecrasının ne kadar etkili olduğunu verilerle gösterdi. Farklı boyutta reklam ünitelerinin bulunduğu açıkhava mecrasında hatırlama ve beğenide hangilerinin daha etkili olduğunun da analiz edildiği bu araştırmada büyük ünitelerin etkisinin daha fazla olduğu görüldü. 

  Açıkhava reklam ünitesi büyük ve hareketli ise daha fazla ilgi çekiyor

  Araştırma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın dahil olduğu 4 büyük ilde, 15-50 yaş arası ABC1C2 SES grubundan 5812 kişi ile yapılan görüşmelerde bir açıkhava ünitesi için her 10 kişiden 7’si “ne kadar büyükse o kadar ilgimi çeker” ve “dönen/hareketli reklam panoları daha çok dikkatimi çeker” dedi. Hareketli derken dijital ünitelerin algılanmaması gerekiyor. Günümüzde kentsel hareketlilik içinde zamana karşı yarışan kişilerin aynı zamanda dijital doyuma ulaşmış olmaları nedeniyle açıkhava reklam ünite formatlarını sadelikleri için tercih ettikleri bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. 

  Tüketiciyi etkilemenin yolu: Büyük ünite..

  Açıkhava kampanyaları,  frekans  ve görsellerin dikkat çekmesi nedeniyle  tüketicilerin bilinçaltına kolaylıkla girer. Büyük açıkhava reklam üniteleriyle bu etki daha da kolaylaşır. Impacto araştırması açıkhavanın marka ve reklamları bilinçaltına yerleştirdiğini  gösteren bir analizi ortaya koyuyor.   

  Impacto’da  kampanyalar kategoriden ve markadan bağımsız olarak test ediliyor. Test edilen her kampanyanın görseli gösterilmeden önce kişilere test edilen markanın bulunduğu kategoride bildiği markaları ve reklamları sayması isteniyor. Örneğin otomotiv kategorisinde görüşmeciye öncelikle aklına ilk gelen otomotiv markası ve reklamları soruluyor, akabinde diğer hatırladıkları. Araştırmanın devamında test edilen kampanyanın görseli gösteriliyor ve hatırlayıp hatırlamadığı soruluyor. Hatırlayanlar ile araştırmaya devam ediliyor ve test edilen kampanya yayınlandığı mecralar özelinde sorgulanıyor.

  Araştırmanın sonundaki analizde “kampanyaları açıkhavadan hatırlayanlar” arasında markayı ve reklamı yardımsız söyleyenlerin oranının, büyük ünitelerin kullanıldığı kampanyalarda daha yüksek olduğu görülüyor. Büyük üniteler denince ağırlıklı olarak billboard hatırlanıyor. Billboardlar yaygınlıkları sebebiyle kampanyalarda daha çok kullanılıyor.  

  Etkiyi artırmanın yolu büyük üniteden geçiyor 

  Araştırmada  görüşülen kişilere beğeniden ikna etmeye, bilgilendirmeden farklılaşmaya kadar 15 farklı ifadeye katılıp katılmadıkları soruldu. Büyük ünite kullanılan kampanyalarda ifadelere pozitif yönde katılım daha yüksek. Büyük ünitelerin kullanıldığı kampanyalar daha fazla ilgi çekiyor ve daha akılda kalıcı oluyorlar. Büyük ünitelerde yazılanların rahat okunabilir olması kampanyanın hem bilgilendirici hem de anlaşılması özelliklerini artırmaktadır. 
  buyuk-unite-etkisi3.png

  %ler İfadelere “Kesinlikle katılıyorum (5) + “Katılıyorum (4)” diyenlerin toplamıdır. 

     

  DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAŞTIRMA
  BİRİMİ İLE İLETİŞİME GEÇİN
  Impacto sonuçlarının alıntı yapılarak kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.

 •     Açıkhava ve internet