İNSAN KAYNAKLARI


İşe Alım ve Oryantasyon Süreci

İşe alım ve oryantasyon sürecinde amaç, o pozisyon için gereken yetkinliklere uygun kişileri seçmek ve oryantasyon programı ile  kısa sürede şirkete adapte olmalarını sağlamaktır. 

ik01.jpg

performans.jpg

Performans Yönetimi

Kentvizyon’da insan kaynağını sadece medya sektörü ile değil, tüm sektörlerle  paralel profesyonellik düzeyine taşıma amacıyla performans değerlendirme sistemiyle çalışılmaktadır. Her çalışan, kendisinden bekleneni ve hedeflerini net olarak anlayacağı, performansının objektif kriterler ile yorumlanan bir performans sistemi ile değerlendirilir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanların, işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçları belirlenerek  bu yönde etkin eğitim programlarına katılımları desteklenir. 

Kariyer Yönetimi

Kentvizyon’da, Çalışanlara yatay ve dikey ilerleme fırsatı veren en verimli olabilecekleri iş ve pozisyonlarda değerlendirmesine olanak sağlayan bir Kariyer Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Kentvizyon’da kariyer seviyesi ve yapılan işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu ücretlendirme sistemi, iş değerlendirme sistemi ile beslenen ve şirket içinde dengeli, pazarda ise rekabetçi bir yapıya sahiptir. Yürütülen ücretlendirme politikası, rekabetçi ve piyasa ile uyumlu bir prim sistemi ile desteklenmektedir.