Kentvizyon

GLOBAL MEDYA YATIRIMLARI

Medya yatırımları hem dünyada hem de ülkemizde artış göstermektedir. Zenith Advertising Expenditure Forecasts, 2022 raporuna göre global medya yatırımları 2022 yılında bir önceki seneye göre %7 büyüyerek 846.417 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılında ise 2022’nin %5 üzerinde büyüyerek 884.942 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Raporda Açıkhava mecrası özelinde de oldukça dikkat çekici sonuçlara yer verilmiştir. 2021’den 2022’ye %9 büyüyerek 40.324 milyar dolara ulaşan ve %5 pazar payını koruyan global Açıkhava reklam pastasının, 2023 yılında %5 daha büyüyerek 42.444 milyar dolar olması beklenmektedir. 

Türkiye’de de Açıkhava mecrasında ciddi bir büyüme yaşanmıştır. 2021-2022 yılları arasında %125 artarak 2.1 milyar TL hacme ulaşan pazarın 2023 yılında %50 daha büyüyerek 3.2 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Ülkemizdeki kentsel hareketlilik, genç nüfus ve trafik gibi etmenler göz önüne alındığında Açıkhava mecrasının her daim önemini koruyacağı aşikardır. İkame edilemez yapısıyla diğer mecralara rağmen değil, onlarla birlikte büyüyen Açıkhava mecrası hayatın nabzını tutmaya devam edecektir.

Yukarı Çık